Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr: Cyfle i ennill £100 ar Amazon!

Last modified by Mary Jacob on 05/12/2017

Dec 05 2017

Ydych chi’n hapus â thechnoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Cymerwch ran yn y Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr - arolwg byr ar-lein a luniwyd gan JISC i gasglu gwybodaeth am brofiadau a disgwyliadau myfyrwyr o dechnoleg. Mae’n gyfle i chi leisio eich barn am offer digidol y brifysgol ac yn gyfle i ennill taleb Amazon gwerth £100. Mi fydd y traciwr yn rhedeg o'r 4ydd tan y 18eg o Ragfyr.

Rhowch wybod i ni beth y gallwn ei wella:

https://tracker.onlinesurveys.ac.uk/prifysgol-aberystwyth-he-tracker-cymraeg

digital tracker poster

Tags:
Created by Mary Jacob on 05/12/2017
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation