Marcio-aseiniadau-Marking-Assignments

Last modified by Ania Udalowska on 01/05/2018

May 01 2018

Welsh.png

I’r rhai sydd newydd ddechrau marcio aseiniadau ar Blackboard, neu’r rhai sydd angen cael eu hatgoffa cyn i’r cyfnod dysgu ddechrau eto, gwnaethom gasglu’r holl Gwestiynau Cyffredin sy’n ymwneud ag aseiniadau isod.

  • Aseiniadau Turnitin:

Sut mae marcio aseiniadau yn Turnitin?

Sut mae marcio fy aseiniadau Turnitin gan ddefnyddio grwpiau?

Sut mae e-bostio myfyrwyr nad ydynt wedi cyflwyno aseiniad?

  • Aseiniadau Blackboard (os nad ydych yn siwr beth yw’r gwahaniaeth rhwng aseiniadau Turnitin a Blackboard gweler y Cwestiwn Cyffredin hwn):

Sut mae marcio aseiniadau gan ddefnyddio Aseiniad Blackboard?

  • Aseiniad fideo:

Sut mae creu man cyflwyno aseiniadau fideo?

  • Cwestiynau Cyffredin i fyfyrwyr am gyflwyno aseiniadau a chael mynediad i adborth:

Sut mae cyflwyno aseiniad Turnitin?

Sut mae cael mynediad i adborth am fy aseiniad drwy Turnitin?

Sut mae cyflwyno Aseiniad Blackboard?

Sut mae cael mynediad i adborth am fy aseiniad ar gyfer Aseiniad Blackboard?

Sut mae cyflwyno aseiniad fideo?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os oes arnoch angen cymorth e-bostiwch eddysgu@aber.ac.uk


English.png

For those who have just started with marking assignments on Blackboard, or those who need a reminder before the teaching starts again, we gathered all assignments - related FAQs below.

  • Turnitin assignments:

How do I mark assignments in Turnitin?

How do I mark my Turnitin assignments using groups?

How do I email students who have not submitted an assignment?

  • Blackboard assignments (if you are not sure what the difference between Turnitin and Blackboard assignments is please see this FAQ):

How do I mark assignments using Blackboard Assignment?

  • Video assignment:

How do I create a video assignment submission point?

  • FAQs on assignments submission and accessing feedback for students:

How do I submit a Turnitin assignment?

How do I access my assignment feedback through Turnitin?

How do I submit a Blackboard Assignment?

How do I access my assignment feedback for a Blackboard Assignment?

How do I submit a video assignment?

If you have any questions or need assistance please e-mail elearning@aber.ac.uk

Tags:
Created by Ania Udalowska on 01/05/2018
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation