Oct 06 2017

ECA logo

Staff dysgu – Cyflwynwch eich modiwl ar gyfer Gwobr Cwrs Eithriadol 2017!

Nod Gwobr Cwrs Eithriadol Prifysgol Aberystwyth yw helpu’r staff i wella eu modiwlau ar Blackboard a rhannu arfer da ledled y brifysgol. Mae Grwp E-ddysgu’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig sesiynau hyfforddi a chlinigau modiwlau i helpu darlithwyr i fireinio eu modiwlau a pharatoi i’w cyflwyno. Dyddiad cau’r wobr yw 12:00 canol dydd ar 17 Tachwedd 2017. Mae rhagor o wybodaeth ynglyn â’r wobr ar gael ar Nexus: http://jump.aber.ac.uk/?hsxpt.

Tags: eca
Created by Mary Jacob on 06/10/2017
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation